Подизпълнител на фирми-партньори относно различни монтажни дейности